Hovedside
 Om oss
 Produkter
 Informasjon
 Kontakt oss
 Linker
NETTBUTIKK
Brukernavn
Passord
   
Nyheter
Vi har nå fått inn etuier for kort og gravferdsdokumenter, samt sokkel og eske for donasjoner. Logg deg inn på vår netthandel for mer informasjon
 
Linker

 

ORGANISASJONER/PORTALER:  
Virke Gravferd Hovedorganisasjonen for handel og tjenester, herunder gravferdsbransjen
Danske Bedemænd Den danske søsterorganisasjonen, medlem av Nordisk Forum
Suomen Hautaustoimistojen Liitto r.y. Den finske søsterorganisasjonen, medlem av Nordisk Forum, også tekstet på engelsk
Sveriges Begravningsbyråers Forbund Den svenske søsterorganisasjonen, medlem av Nordisk Forum
Thanos/FIAT-IFTA Magasinet til verdensorganisasjonen for gravferdsbransjen
   
REGELVERK:  
   
Gravferdsloven Lovteksten
    - Forskrifter til Gravferdsloven  
    - Forskrift om prisopplysning for
      gravferdstjenester
 
   
Smittevernloven Lovteksten
    - Forskrift om transport, håndtering og
      emballering av lik samt gravferd
 
    - Merknader til forskrift om transport,
      
håndtering og emballering av lik samt
      gravferd
 
    - Retningslinjer om hygieniske forhold
      m.m. ved håndtering og transport av lik
 
   
Bilregler Om begravelseskjøretøy i §4-2
   
Folketrygdloven Lovteksten
    - Rettskilder for NAV Sentralt nettsted som inneholder regelverk som ligger under NAV -
lover, forskrifter, rundskriv
    - Stønad ved gravferd,
    rundskriv fra Rikstrygdeverket
Inneholder oversikt og kommentarer til bestemmelsene om gravferdsstønad og stønad til båretransport, herunder

- Forskrift om behovsprøvet gravferdsstønad

- Forskrift om dekning av utgifter til båretransport i Norge

- Forskrift om gravferdsstønad og stønad til båretransport for person som er pliktig medlem etter § 2-5 i lov om folketrygd og som dør utenfor Norge og om stønad til båretransport når et medlem dør i et av de nordiske land
    - "Når en av våre nærmeste dør",
      brosjyre fra Sosial- og
         helsedirektoratet
        
(ájour pr. januar 2016)

Brosjyren kan ta litt tid å laste ned. Trenger Acrobat Reader for å kunne leses, kan lastes ned her:

Acrobat Reader

      - Stønad ved gravferd og båretransport Orientering fra NAVs hjemmeside
      - Ytelser til gjenlevende ektefelle Orientering fra NAVs hjemmeside
   
BLANKETTER/
   JURIDISKE DOKUMENTER:

Sjekk også vår side
"Blanketter/brosjyrer"
 
Signform blankettarkiv En betalbar abonnementstjeneste, med digitale blanketter og juridiske dokumenter på internett, bl.a. ektroniske blanketter fra departementer og underliggende etater.
Div. blanketter Se vår hjemmeside "blanketter/brosjyrer", der blanketter vedr. skifte, gravlegging og gravferdsstønad
er tatt inn.
   
LIVSSYN:
 
Den norske kirke   
Human-etisk forbund  
   
UTSTYR OG TJENESTER TIL
   BEGRAVELSESBYRÅER: 
Bentzen As  
Intelligent Software As  
   
OFFENTLIGE ETATER:
 
regjeringen.no Regjeringen.no er en felles, elektronisk informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene
Skatteetaten Skatteetatens hjemmeside
NAV Søkemulighet til lokale NAV-kontorer

 

Gå tilbake til hovedsiden.

 

Bentzen Utstyr As, Solgaard Skog 4, 1599 Moss
Reg.nr. i Foretaksregisteret: 990 718 342 MVA
tlf.: 6925 1445 - telefaks: 6925 3387 - Send oss e-post