Hovedside
 Om oss
 Produkter
 Informasjon
     Hygiene
     Arv og skifte
     Transport
     Blanketter
     Statistikk
     Merverdiavgift
 Kontakt oss
 Linker
NETTBUTIKK
Brukernavn
Passord
   
Nyheter
Vi har nå fått inn etuier for kort og gravferdsdokumenter, samt sokkel og eske for donasjoner. Logg deg inn på vår netthandel for mer informasjon
 
Statistikk

De ulike statistikker nedenfor kan hentes ved å trykke på nedenstående linker, markert med uthevet og understreket tekst:


Statistisk Sentralbyrå (SSB)
:
 


Døde, 2016

(Inneholder følgende 7 tabeller:
Tabell 1: Døde
Tabell 2: Døde og dødelighet
Tabell 3: Aldersavhengige dødsfallsrater for menn og kvinner
Tabell 4: Forventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn
Tabell 5: Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår
Tabell 6: Dødelighetstabeller
Tabell 7: Forventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn, etter fylke

 

"I 2016 døde det 40 726 personer, 21 043 kvinner og 19 683 menn i Norge. Dette er omtrent samme antall som året før. Det døde 57 færre menn og 56 flere kvinner i fjor enn i 2015. De siste ti årene har antallet døde ligget mellom vel 40 500 og 42 000, og vi må helt tilbake til 1970-tallet for å finne lavere dødstall. Siden slutten av 1990-tallet har det dødd flere kvinner enn menn fordi det er langt flere eldre kvinner enn menn i Norge. I 2016 var gjennomsnittsalderen ved død 82,1 år for kvinner og 76,1 år for menn. For ti år siden var gjennomsnittsalderen ved død for kvinner og menn på henholdsvis 81,2 og 74,7 år."
Befolkningsframskrivinger, 2016-2100

"I dag er folketallet i Norge på 5,2 millioner. Vi passerte 5 millioner i 2012, og da hadde det gått 37 år siden vi passerte 4 millioner i 1975. I befolkningsframskrivingene fortsetter folketallet å øke framover, fordi tallet på innvandringer og fødte fortsatt vil være høyere enn tallet på utvandringer og døde.

I hovedalternativet MMMM passerer vi 6 millioner like etter 2030. Da vil Norge ha gått fra 5 til 6 millioner innbyggere på under 20 år. Det er den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien. Videre framover forventer vi fortsatt vekst, men ikke like rask som de første årene. Innen 2060 passerer vi 7 millioner og før 2090 har vi blitt vi 8 millioner, dersom hovedalternativet slår til.


Den norske kirke, 2016

 

Opplysninger bl.a. om antall og andel kirkelige gravferder.

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, 1. januar 2016

 

"11,9 prosent var medlemmar i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja per 1. januar 2016. Dette er ein auke frå 2015 då tilsvarande tal var på 10,8 prosent."

 

Gå tilbake til hovedsiden.

 

Bentzen Utstyr As, Solgaard Skog 4, 1599 Moss
Reg.nr. i Foretaksregisteret: 990 718 342 MVA
tlf.: 6925 1445 - telefaks: 6925 3387 - Send oss e-post