Hovedside
 Om oss
 Produkter
 Informasjon
     Hygiene
     Arv og skifte
     Transport
     Blanketter
     Statistikk
     Merverdiavgift
 Kontakt oss
 Linker
NETTBUTIKK
Brukernavn
Passord
   
Nyheter
Vi har nå fått inn etuier for kort og gravferdsdokumenter, samt sokkel og eske for donasjoner. Logg deg inn på vår netthandel for mer informasjon
 
Transport av døde til utlandet

Dokumenter som er nødvendige
ved alle transporter av døde til utlandet:

·     Likpass utstedt av lensmann/politi.

·        Kopi(er) av legeerklæring på engelsk om dødsfallet, evt. bekreftet av Notarius Publicus hos tingretten eller få utferdiget en apostille hos fylkesmannen.

·        Dødsmelding til sognepresten, utstedt av lensmann/politi/tingrett.

·        Kopiere pass. Innlevere pass til lensmann/politi dersom avdøde er utenlandsk statsborger.

·        Melding fra lensmann/politi/tingrett til Utenriksdepartementet om utenlandsk statsborger som er død i Norge.

·        Melding fra Utenriksdepartementet til avdødes lands diplomatiske representant i Norge sendes av lensmann/politi/tingrett.

·        Smitteattest(er) på engelsk fra lege, sykehus eller annen helsemyndighet om at avdøde ikke led av smittefarlig sykdom.

·        Attest om at avdøde er lagt ned i sinkkiste, og at kisten kun inneholder avdødes kropp, utstedt av den som har loddet kisten.

·        Dersom avdøde er balsamert, skal det foreligge en skriftlig erklæring på engelsk om dette, samt hvilket middel som er anvendt.

·        Tollerklæring utstedt av norske tollmyndigheter.

·        Tillatelse fra gravstedslandets ambassade, når nordmann som er død i Norge skal sendes til utlandet for å gravlegges.

·        Bekreftelse fra avsender om når kisten skal sendes, og når den er beregnet å være fremme (lokal tid), påført alle flight-nr.

·        Fylle ut transportsertifikat og HUM-lapp.

1 sett dokumenter skal følge kisten, 1 sett sendes, evt. mailes til gjeldende ambassade og 1 sett til byrået.


Det kan variere noe fra land til land hva de krever av dokumenter, så det er nødvendig å henvende seg til det aktuelle landets representasjon for å få nøyaktige opplysninger om krav til dokumenter.


Hvor man skal henvende seg for å undersøke hvilke krav som stilles til behandling, emballering, dokumenter osv. ved sending til utlandet:

Opplysninger om hvilke krav som stilles kan man få ved

·        Avdødes lands diplomatiske representajon i Norge,

·        Gravferdslandets diplomatiske representasjon i Norge,

·        Norges dipolmatiske representasjoner i mottagerlandet, eller Det Norske Utenriksdepartement.


Prosedyre og praksis, hvordan man skal gå fram, hvem man skal kontakte, hvilke krav som stilles til behandling, emballering, og hvilke skjemaer og evt. fullmakter som trenges ved forsendelse av død amerikansk statsborger fra Norge til USA:

1)                 Fremskaffe den utstedte legeerklæring om dødsfallet og sende den til lensmannen på dødsstedet, sammen med melding om dødsfallet.

2)                 Ved forsendelse av døde til USA skal avdøde alltid balsameres, noe byrået må ta initiativ til å få gjennomført.

3)                 Avdødes pass skal innleveres til lensmannen på dødsstedet.

4)                 Få utstedt utførselstillatelse fra politiet på dødsstedet.

5)                 Melde fra til den amerikanske ambassade i Oslo, samt undersøke hvorvidt det er nødvendig med likpass.

6)                 Fremskaffe følgende dokumenter, og innlevere disse til den amerikanske ambassade i Oslo, for påføring av de nødvendige data og tillatelser:

·        Legeerklæring om dødsfall, 2 fotokopier.

·        Smitteattest i 2 eks. på engelsk.

·        Utførselstillatelse fra politiet, 2 eks. på engelsk.

·        Balsameringsattest fra sykehuslaborant eller lege, utskrevet på engelsk, m/opplysning om hvilket middel som er anvendt.

·        Attest skrevet på engelsk fra den som har lagt avdøde ned i sinkkiste, om at sinkkisten bare inneholder avdødes kropp, samt at avdøde ikke har vært gravlagt før.

·        Erklæring fra myndighetene på begravelsesstedet om at avdøde kan begraves der.

·        Bekreftelse fra avsender om når kisten skal sendes og når den er beregnet å være fremme (lokal tid). Påføres alle fligth nr.

7)                 Dokumenter nevnt under pkt. 1 leveres til transportør og skal følge kisten til USA.

8)                 Avdøde legges i sinkkiste, som loddes igjen, eller tettes med silikon og skruer. Det er en fordel å montere trykkutjevningsventil på lokket i sinkkisten. Sinkkisten settes ned i en ordinær trekiste, som igjen festes på en flylem med regulerbare remmer. Lemmen skal være utstyrt med spor til kisteføttene slik at kisten ikke kan gli til noen av sidene. Flylemmer som sendes til USA må ha seks håndtak. Flytrekk utenpå kisten er påbudt, og trekket festes slik at det ikke kan løsne. Flytrekk er påbudt selv om man benytter utvendig. flypose.

9)                 Det må påses gjennom hele prosessen at såvel avdøde som kiste og flytrekk er merket med nødvendige opplysninger. Kiste/flytrekk må inneholde opplysning om hvem som er avsender og hvem som er mottaker av kisten.

 

Gå tilbake til hovedsiden.

 

Bentzen Utstyr As, Solgaard Skog 4, 1599 Moss
Reg.nr. i Foretaksregisteret: 990 718 342 MVA
tlf.: 6925 1445 - telefaks: 6925 3387 - Send oss e-post